Stara polska piosenka

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Poczujmy magię lat minionych w Club Cabaret!
Program artystyczny z najświetniejszymi dawnymi piosenkami.
Wsłuchamy się w dawne hity Hanki Ordonówny czy Mieczysława Fogga wykonaniu niezwykłej Barbary Lorenzetti.
Jest to idealny program, by wyruszyć w nostalgiczną podróż do okresu polskiego międzywojnia.
Proponujemy go również turystom odwiedzającym Kraków, jako ciekawy element poznania kultury polskiej oraz doświadczenia na żywo wszystkimi zmysłami kultury Krakowa.

Jest to niesamowite doświadczenie kulinarne oraz rozkosz dla zmysłów.
Steki przyrządzane w zupełnie odmienny sposób - podawane na rozgrzanych kamieniach lawowych z dodatkami.

Zapraszamy serdecznie!

--- ENGLISH VERSION ---

Let's feel the magic of years gone by in Club Cabaret!
Special artistic program with the finest old songs.
We will listen to the old hits of Hanka Ordonówna and Mieczysław Fogg by the extraordinary Barbara Lorenzetti.
It is an ideal program to set out on a nostalgic journey to the period of the Polish interwar period.
We also offer it to tourists visiting Krakow as an interesting element of learning about Polish culture and live experience with all the senses of Krakow's culture.

We suggest using the Cabaret menu:
We offer the only steaks on lava stones in Krakow.

It is an amazing culinary experience and a delight for the senses.
Steaks prepared in a completely different way - served on hot lava stones with additives.

We cordially invite you!

Czas trwania spektaklu: 90 minut

Obsada

Barbara Lorenzetti

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl