Stanisław Białogłowicz i Uczniowie - Malarstwo

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Stanisław Białogłowicz urodził się w Dukli na Podkarpaciu. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1968-1973 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Po dyplomie rozpoczął samodzielną pracę twórczą i dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym. Od 2005 roku pracował na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Prowadził zajęcia z malarstwa w autorskiej Pracowni Form Otwartych na kierunkach Sztuki Wizualne i Grafika. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne i rysunek. Zorganizował 90 wystaw indywidualnych, uczestniczył w 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród artystycznych i dydaktycznych. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium twórczego w Niemczech.
Tak o wystawie mówi autor: (…) Do wystawy zatytułowanej Pracownia, zaprosiłem kilka pokoleń moich byłych uczniów, studentów, wybitnych młodych artystów, którzy w swoich twórczych poszukiwaniach odnajdują twórczą pasję, inspirację do myślenia w kategoriach wartości uniwersalnych. Dla których konsekwentne poszukiwanie prawdy i piękna w sztuce, stanowi cel nadrzędny w odnajdywaniu i realizacji artystycznych zamierzeń…

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.bwakrosno.pl