Spotkanie autorskie z Leszkiem Engelkingiem

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy na promocję książki „Bytom w literaturze. Dzieła, miejsce, zakorzenienie, tożsamość, mit” Leszka Engelkinga. Spotkanie poprowadzi prof. Zbigniew Kadłubek.

„W miastach górnośląskich, w tym w Bytomiu, trudno na razie na szerszą skalę zetknąć się ze zjawiskiem turystyki literackiej, ale jak pokazuje miedzy innymi niniejsza książka, niemająca, jeśli chodzi o temat, nazbyt licznych antycypacji, z czasem może się to zmienić, już bowiem teraz da się kroczyć śladami niektórych fikcyjnych postaci i znajdować miejsca opisane w utworach pisarzy lub ślady po miejscach już nieistniejących, ale wzmiankowanych w działach piśmiennictwa.”

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.bs.katowice.pl