SPLOT / oprowadzanie po wystawie + warsztaty / tłumaczenie na język migowy, PJM

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wystawa ROUNDABOUT BALTIC prezentuje współczesne wzornictwo artystów z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji, których łączy linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Spotkanie na wystawie połączymy z warsztatami wyplatania dekoracji z materiałów z recyklingu. Będziemy pracować nad wspólnym wzorem łączącym tradycje krajów nadbałtyckich.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeumgdynia.pl