Śmierć violi de gamba. Muzyka wczesnego kapitalizmu. / ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Dodaj do kalendarza Google
Festiwal Nowe Epifanie / Gorzkie Żale
Warszawa

Podczas festiwalowego koncertu usłyszymy sonaty na violę da gamba Carla Friedricha Abla, wirtuoza tego instrumentu, a zarazem jednego z pierwszych przedsiębiorców wolnego rynku muzycznego.

Muzycy, historycy i wielbiciele muzyki Carla Friedricha Abla przez wiele lat poszukiwali jego zaginionych utworów, które ukazywałyby wielokrotnie opisywane niezwykłe umiejętności tego żyjącego w XVIII wieku gambisty.

Nikt nie spodziewał się, że angielskie rękopisy Abla spokojnie czekają na odkrycie w Polsce, bo 200 lat temu przywiózł je na pruską prowincję hrabia meloman Joachim Carl Maltzan. Tym końcem świata był Milicz, wówczas Wolne Państwo Stanowe Militsch.

Mówi się że wraz z Ablem umarł repertuar na violę da gamba, ale milickie muzykalia zadają kłam tej zgrzebnej periodyzacji i dowodzą, że na prowincji, która zawsze umyka historiografom, pewne zjawiska miały swoje długie i ciekawe trwanie.

Obsada

Krzysztof Firlus (viola da gamba)
Anna Firlus (klawesyn)
Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela barokowa)

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl