Sign Libra live music performance

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Zapraszamy na muzyczny perfomance w Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (Park Oliwski) rezydentki artystycznej z Łotwy, która zamieszkała na dwa tygodnie w Oliwie.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer.