Sensoryczna wieś opolska - gość z dysfunkcją wzroku w muzeum

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W 2019 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” i Chorągwią Opolską Związku Harcerstwa Polskiego realizuje projekt pn. „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”, którego głównym celem jest wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do kultury. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Jest to projekt o charakterze edukacyjnym dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym oraz „ogólnym” zwiedzającym, mający na celu stworzenie płaszczyzny dla ich wzajemnych relacji. Zadania ujęte w projekcie przewidują opracowanie ścieżki opartej na wykorzystaniu zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku w interpretacji i prezentacji ekspozycji muzealnej w muzeum na wolnym powietrzu. W wyniku projektu zamierzamy:
- zastosować rozwiązania umożliwiające niewidomym samodzielne poruszanie się po ekspozycji muzealnej (SoundBox Beacon);
- przeszkolić pracowników oraz wolontariuszy-harcerzy w zakresie tworzenia opisów alternatywnych;
- przygotować środki dydaktyczne do realizacji zajęć edukacyjnych tj. termoformowane tyflografiki i sprzęt ogrodniczy;
- oraz zrealizować zajęcia edukacyjne polegające na studyjnym zwiedzaniu muzeum i aktywnym uczestnictwie w warsztatach terapii ogrodniczej, polegających na wspólnej uprawie przydomowego ogródka.

Terminy:
czerwiec (zajęcia edukacyjne): 3.06.2019/10.06.2019/17.06.2019/24.06.2019
wrzesień (zajęcia edukacyjne): 9.09.2019/16.09.2019/23.09.2019/30.09.2019

Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu
tel. 692 451 051, e-mail: opole@szansadlaniewidomych.org

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
tel. 77 457 23 49 wew. 214, e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl