SELLINARIUM - Biega, skacze, lata, pływa... Operowe animalia

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

23 kwietnia 2017 o godz. 12:00 odbędzie się kolejne spotkanie w Teatrze Wielkim w Łodzi z cyklu SELLINARIUM. Wykład „Biega, skacze, lata, pływa. Operowe animalia” dotyczyć będzie występowania zwierząt w dziełach muzycznych – operach, operetkach, baletach i musicalach. Opisane zostanie całe spektrum ukazania zwierzęcych postaci, od spełniania roli przedmiotowej, przez wpisanie w dramaturgię dzieła do naśladownictwa za pomocą dźwięków w warstwie muzycznej. Wykład urozmaicony będzie prezentacją filmowych fragmentów wybranych oper i baletów oraz materiałów zdjęciowych i dźwiękowych z najciekawszych spektakli różnych teatrów muzycznych.
O operowych animaliach opowie Michał J. Stankiewicz – muzykolog, operolog, kierownik literacki Teatru Wielkiego w Łodzi, inicjator i twórca programów edukacyjnych Sellinarium, Bajkopera i Verdiana, organizowanych w łódzkiej operze.

Następne spotkania:
28 maja 2017, godz. 12:00
OPERA POPROSZĘ!
Mecenat i sponsoring w sztuce
prowadzenie: Michał J. Stankiewicz

30 czerwca 2017, godz. 12:00
ŁÓDZKIE SPOTKANIA BALETOWE
gość: Ewa Wycichowska
prowadzenie: Michał J. Stankiewicz

SELLINARIUM to pierwszy projekt edukacyjno-kulturalny Teatru Wielkiego w Łodzi skierowany przede wszystkim do starszych miłośników sztuki operowej, czyli do dorosłych, młodzieży akademickiej i ponadgimnazjalnej. SELLINARIUM obejmuje seminaria i wykłady poświęcone literaturze, malarstwu, architekturze i wielu innym przejawom kultury, ale także przyrodzie, polityce czy kulinariom – zawsze jednak w powiązaniu z muzyką i teatrem operowym.

Bilety: 15 zł
dostępne na stronie: http://www.operalodz.com/ lub www.bilety24.pl
dzięki aplikacjom mobilnym do pobrania ze strony www.operalodz.com
w kasie Teatru - tel. 42 633 77 77.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.operalodz.com