Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

-
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Świętochowskiego 16
06-430 Gołotczyzna
wstęp wolny

Międzypokoleniowa ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprowadzi ona odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w którym znajdują się budynki z ekspozycjami: w „Krzewni” Domu Aleksandra Świętochowskiego, Dworku Aleksandry Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna obejmie wszystkie obiekty zabytkowe w tym pomniki, historię miejsca i postaci z nim związanych.

Odwiedzający muzeum będą mogli skorzystać z planu tyflograficznego parku z opisami, (także w alfabecie Braille’a) oraz ze sprzętu multimedialnego w postaci audioprzewodników z wgraną audiodyskrypcją, która pomoże turystom i osobom z niepełnosprawnością poznać kompleks muzealny. Czujniki zamontowane przy najciekawszych miejscach w parku automatycznie uruchomią odpowiednią ścieżkę dźwiękową z audiodyskrypcją, co pozwoli odbiorcy dostosować zwiedzanie do indywidualnych potrzeb.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumciechanow.pl