Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

2

Otwarcie 9.10.2020, 18:00
Wystawa czynna do 15.11.2020

Artystki i artyści: Jan Baszak & Iga Świeściak, Bogna Burska, Maciek Cholewa, Władysław Hasior, Jerzy Lewczyński, Patrycja Orzechowska, Andrzej Paruzel, Joanna Rajkowska, Alicja Rogalska, Zbigniew Sejwa, Aleksandra Ska, Natalia Szostak, Łukasz Trzciński, Andrzej Wasilewski, Bartosz Zaskórski

Kurator: Stanisław Ruksza

"Życie było wtedy czymś równie ważnym jak dziś"
Joe Brainard

Tytuł wystawy został zaczerpnięty ze zdania angielskiego archeologa i dyplomaty Austena Henry’ego Layarda (1817-1894) opisującego swoje badania nad starożytnościami Azji: „Ze wszystkich stron wyrastały ruiny starożytnych miast i wiosek i, nim zaszło słońce, naliczyłem ponad sto kurhanów, które rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie”.
Wystawa za punkt wyjścia bierze romantyczny gest archeologiczny widzący w znalezisku martwej materii, niedostrzegalnym okiem życiu, zapomnianych historiach, złudną możliwość dociekania przesłanek, również politycznych i tożsamościowych, dla teraźniejszości czy przyszłości.
Archeologiczna „użyteczność” odnosi się jednocześnie do toposu cienia, będącego według greckiego mitu, fundamentem pierwszej koncepcji rysunku. Podjęty temat archeologii konotuje egzystencjalny wymiar pierwotnych mocy i odnowienia znaczeń, z naciskiem na melancholijne kwestie przemijania ludzkich dzieł i zawartego w nich widma nieuchronnej porażki, a także pragnienia dotarcia do energii nienaznaczonych okleiną słów. Pokaz jest jednocześnie hipotetyczną wystawą archeologii współczesności, dla której również będzie niemożliwe ustalenie historycznej prawdy, bo każdy artefakt uwikłany jest pomiędzy pokusą subiektywnej recepcji, a potrzebą obiektywnego faktu, między snuciem wyobrażonych czy fikcyjnych narracji, a pragnieniem odniesienia się do autentycznego doświadczenia przeszłości.

Partner wystawy: TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie mosart.pl