Rok w skansenie. Edukacyjna strona internetowa dla dzieci.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Rok w skansenie to strona internetowa prezentująca dziedzictwo kulturowe Krakowiaków zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

W ramach projektu powstała specjalna przestrzeń skierowana specjalnie do dzieci, gdzie mogą one zapoznać się z bogatymi zasobami Muzeum, w formie zdalnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Projekt jest formą zachowania ciągłości w cyklicznych wydarzeniach, odbywających się w skansenie, mających ścisły związek z rocznym rytmem przyrody i kalendarzem tradycji.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej www.rokwskansenie.pl – quizy, karty pracy i pomysły na prace plastyczne zachęcają do twórczego wykorzystania wiedzy o kulturze ludowej podczas zabawy i nauki. Materiały zostały uporządkowane tematycznie w nawiązaniu do pór roku i charakterystycznych dla nich zwyczajów. W proces realizacji projektu zostali zaproszeni lokalni twórcy ludowi, którzy zaprezentowali swoją twórczość w formie czterech zdalnych warsztatów i filmów instruktażowych.

Do tej pory Muzeum nie dysponowało odrębną przestrzenią przeznaczoną dla dzieci. W efekcie realizacji projektu powstało miejsce umożliwiające prezentację treści edukacyjnych w sposób spójny i kompleksowy. Oprócz przekazania wiedzy etnograficznej, staramy się rozwijać w odbiorcach umiejętność jej twórczego przetwarzania, budując tym samym większą świadomość kulturalną i otwartość. W szczególny sposób zachęcamy do skorzystania z materiałów nauczycieli i animatorów kultury pracujących z dziećmi.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.rokwskansenie.pl