Przystanek Kultura - Musical

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

"Przystanek Kultura - Musical" to projekt, którego celem jest ułatwienie dostępu do kultury seniorom zamieszkującym małe miejscowości na terenie województwa łódzkiego tj. Lututów, Złoczew, Szadek, Działoszyn, Żychlin, Przedbórz, Krośniewice, Sulejów, a także ich zaangażowanie oraz integracja.
Zadanie polega na opracowaniu programu edukacyjnego przeznaczonego dla seniorów czyli cyklu warsztatów, których celem jest wyposażenie uczestników w wielość narzędzi pracy twórczej w zakresie teatru i świadomego odbioru kultury.

Biorący udział w projekcie seniorzy zostaną zapoznani z ofertą łódzkiej instytucji kultury - partnera projektu tzn. Teatru Muzycznego w Łodzi.

Seniorzy wezmą udział w czterech typach warsztatów:
1. Świat musicalu – to wprowadzenie do świata musicalu w formie interaktywnego wykładu z historii gatunku przeplatanego utworami musicalowymi w wykonaniu solistki Teatru Muzycznego w Łodzi, Emilii Klimczak. Wykład - połączony będzie z warsztatami dotyczącymi procesu powstawania spektaklu muzycznego (od castingu do podniesienia kurtyny). Uczestnicy nie tylko poznają historię musicalu, ale również wezmą udział w symulowanej próbie stolikowej.
2. Warsztaty aktorskie - warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami pracy twórczej. Uczestnicy będą pracować nad wyraźnym i głośnym mówieniem, pobudzać swoją wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie poprzez ćwiczenia improwizacyjne i elementarne zadania aktorskie, ale przede wszystkim skupią się na podstawach, czyli pracy nad swobodą mówienia, interpretacją tekstu literackiego oraz jego wyrazem artystycznym w wypowiedzi scenicznej.
3. Warsztaty wokalne - zajęcia obejmują ćwiczenia z odsłuchem, oddechowe, relaksacyjne oraz podstawy z zakresu impostacji głosu (wprowadzenie do pracy z rezonatorami i podparciem oddechowym). Przeprowadzone zostaną także ćwiczenia relaksacyjne, aby pozbyć się nagromadzonych napięć i blokad w ciele. Uczestnicy pracować będą nad świadomością dźwięku i artykulacji, poprzez koncentrowanie uwagi na słowie mówionym/śpiewanym. W programie warsztatów znajduje się również nauka i interpretacja piosenki musicalowej.
4. Warsztaty taneczne - warsztaty taneczne i rytmiczno-ruchowe, których celem jest zapoznanie się z ruchem scenicznym oraz przygotowanie krótkiej choreografii Broadway jazz – ekspresyjnej formie tańca, typowej dla teatrów musicalowych oraz kabaretów na Broadwayu.

Podsumowaniem działań projektowych będzie udział seniorów w musicalu Pretty Woman Teatru Muzycznego w Łodzi.

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do projektu mogą zapisywać się na zajęcia w lokalnych ośrodkach kultury, które znajdują się na liście:
• Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu
• Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
• Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
• Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie
• Żychliński Dom Kultury
• Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Termin realizacji projektu: sierpień-październik 2021

Kontakt do koordynatora:
Malwina Paroń-Pieczara, e-mail: m.paron@ldk.lodz.pl, tel. 797-326-197

Partnerzy: Teatr Muzyczny w Łodzi, Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie, Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, Żychliński Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Projekt „Przystanek Kultura - Musical” realizowany jest w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.ldk.lodz.pl