PRZESTRZENIE - wystawa fotografii w Galerii MBWA

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy do Galerii w Ratuszu na wystawę fotografii Wojciecha Beszterdy, Macieja Pisuka, Sławka Skrobały, Marcina Sztukiewicza, Krzysztofa Ślachciaka.

Przestrzenie Współcześnie chemiczny proces fotografowania został zastąpiony cyfrowym. Sprowadza się do prostej mechanicznej czynności, jaką jest naciśnięcie ekranu smartfona lub spustu migawki, niczym nieograniczonym zero jedynkowym, odhumanizowanym przekazem. Mylnie zakłada się, że wszyscy jesteśmy fotografami. Prace pięciu uznanych fotografików, o dużym dorobku artystycznym, przeczą tej tezie, zarówno ze względu na tworzywo, cel i efekt końcowy. Fotografia cyfrowa, czy analogowa, jest tylko początkiem drogi wskazującej właściwy kierunek. Tworzywo nie ma dla nich znaczenia, ponieważ umysły są zdeterminowane do ciągłych poszukiwań, a jedynym ograniczeniem są oni sami i Przestrzenie, w których nieustannie poruszają się, pilni obserwatorzy i interpretatorzy otaczającej nas rzeczywistości.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.leszno.pl