Przestrzeń zasymulowana. Grafiki Kamila Kocurka.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5
Zapraszamy na wystawę grafiki Kamila Kocurka. Przestrzeń zasymulowana jest wystawą grafik wklęsłodrukowych i prac malarskich powstałych 2014-2019.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer.