Projekt "Nie Migam się od Kultury"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” serdecznie zaprasza osoby z wadą słuchu do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nie Migam się od Kultury”

Zadanie pn. „Nie Migam się od Kultury” realizowane będzie w okresie od września do końca grudnia 2020r. Każdy uczestnik projektu pozna różne dziedziny sztuki, będzie miał możliwość online za pośrednictwem Internetu skorzystać z zaplanowanych w projekcie działań multimedialnych: cyklu oprowadzań i spacerów online po lokalnych instytucjach kultury oraz warsztatów twórczych prowadzonych online (warsztatów sztuki tworzenia „żywych obrazów”, warsztatów animacji pokaltkowej)
Efekty pracy uczestników zostaną zarejestrowane za pomocą telefonów komórkowych, aparatów, kamer itp., a następnie udostępnione w sieci Internet na wolnej licencji Creative Commons.

Projekt pn. „Nie Migam się od Kultury” realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem zadania jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Współpraca Muzeum Historyczne – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com