Prezydent wart Poznania - Cyryl Ratajski (1875-1942)

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

4

Kolejna, w roku jubileuszu 40-lecia działalności Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, wystawa czasowa prezentuje sylwetkę prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego z perspektywy jego olbrzymich zasług dla miasta, ponieważ, jak powiedział architekt miejski Poznania Władysław Czarnecki: "cokolwiek działo się w mieście – tam zawsze był Ratajski, albo działała jego inicjatywa".

Wystawa prezentowana jest w kamienicy, która od lat dwudziestych minionego wieku należała do Cyryla Ratajskiego i która jest też świadectwem ofiarności włodarza Poznania na rzecz miasta: prezydent ufundował w 1927 r. statuetkę przedstawiającą Jana Baptystę Quadro - wcześniejszego właściciela kamieniczki, która umieszczona została w narożniku budynku. Zniszczoną w 1943 r. przez Niemców statuetkę zastąpiła jej kopia wykonana w 1998 r.

Cyryl Ratajski marzył o przekształceniu Poznania z byłego miasta garnizonowego w ośrodek europejskiego formatu, w drugą stolicę. W tym celu wspierał wiele instytucji kultury, jak nowo powstały Uniwersytet Poznański czy Biblioteka Raczyńskich, inicjował ich powstanie, a także dążył do upiększenia terenów miejskich.

Celem wystawy jest ukazanie roli jaką w rozwoju Poznania odegrał Cyryl Ratajski, przypomnienie wydarzeń takich jak Powszechna Wystawa Krajowa czy Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki, ukazanie prezydenta jako mecenasa kultury oraz zwrócenie uwagi na działalność Ratajskiego w pierwszych dniach września 1939 r., która zapewniła w Poznaniu ład i porządek przed wkroczeniem wojsk niemieckich.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.bracz.edu.pl