PRACOWNIE LUDWIKI 1 – wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Jesteśmy artystami plastykami, malującymi we wspólnej przestrzeni przy
ul. Ludwiki 1 na Woli. Znajduje się tu kompleks pracowni, który jest
zarządzany przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów
Plastyków. Cieszy nas niezmiernie, że mamy gdzie się rozwijać,
pracować, tworzyć. Każdy z nas właściwie pracuje samotnie w swojej
przestrzeni i tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze okazji do zobaczenia
efektów naszej pracy w jednym, wspólnym wnętrzu galeryjnym.
Ponieważ nasze działania są związane z Wolą to właśnie tu chcemy
pokazać, co tworzymy.
Łączy nas adres – Ludwiki 1 oraz to, że jesteśmy artystami a naszym
atutem jest różnorodność wypowiedzi plastycznej. Niewątpliwie kolejnym
atutem jest to, że w Pracowniach Ludwiki 1 spotkali się artyści z różnych
pokoleń i różnym doświadczeniem.
Chcemy działać wspólnie jako PRACOWNIE LUDWIKI 1, aby zaznaczyć
naszą obecność na Woli, pokazać czym się zajmujemy, dołożyć swój
udział do rozwoju kultury na Woli i cieszymy się, że nasza, pierwsza,
wspólna wystawa odbędzie się właśnie w Wolskim Centrum Kultury.

Artyści biorący udział w wystawie:
SŁAWEK GĘBCZYŃSKI
BOŻENA KUZIO-B
DARIUSZ MLĄCKI
MICHAŁ NOWAK
EWA OSIŃSKA-ROZPĘDEK
ORYSZYN
FRANCISZEK XAWERY
IGOR YELPATOV

Otwarcie wystawy online 16 kwietnia godz. 18:00 na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1394317167618299

Wystawa wkrótce będzie dostępna online na www.wck-wola.pl

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com