Poszukiwacze skarbów

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

12

Muzealne sale kryją wiele skarbów, które otwierają drzwi do nieznanych dotąd światów. Wyposażeni w mapy dzielni poszukiwacze będą musieli odkryć tajemnice bezcennych dzieł sztuki użytkowej i rozwiązać wiele zagadek, by dotrzeć do skrzyni pełnej wspaniałych kosztowności. Tym razem, by zbliżyć się do poszukiwanego skarbu, będziemy musieli odnaleźć pierwsze oznaki wiosny.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mnp.art.pl