Portrety wojenne. Wanda Gertz

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Wanda Gertz (1896 – 1958), działaczka patriotyczna i niepodległościowa, major Wojska Polskiego, żołnierz Kedywu.
W męskim przebraniu brała udział w I wojnie światowej, karierę wojskową kontynuowała, walcząc w wojnie polsko-bolszewickiej. Była zaufaną sekretarką Józefa Piłsudskiego. Podczas II wojny światowej odpowiadała za sformowanie i szkolenie oddziału DYSK (Dywersja i Sabotaż Kobiet), wraz z którym wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Zmarła na emigracji.
Odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl