Portrety wojenne. Halina Szwarc

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Szesnastoletnia Halina Szwarc (1923 - 2002) na ochotnika zgłosiła się do konspiracji. Zaprzysiężona, otrzymała zadanie nauczenia się języka niemieckiego i przyjęcia volkslisty. W pięć miesięcy biegle opanowała język i ukończyła niemieckie liceum z wyróżnieniem. Na terenie III Rzeszy prowadziła działania dywersyjne i szpiegowskie, zdobywając bezcenne informacje o rozmieszczeniu fabryk zbrojeniowych i działaniach wojsk niemieckich.
Wybitna agentka wywiadu, uhonorowana brytyjskimi odznaczeniami: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, po wojnie represjonowana za działalność w Armii Krajowej.
Za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny polskiej oraz działalność społeczną na rzecz ludzi starszych (w 1975 roku przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z jej inicjatywy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku będący pierwszą taką placówką w Polsce i jedną z pierwszych w Europie) odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl