Porno

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Ona. Dziewczyna. Pseudonim: „Porno”, choć wcale nie chodzi tu o karierę we wspomnianej branży, raczej o typowe – także dla osób z nią związanych – wykluczenie ze społeczeństwa.

I choć akcję dramatu osadzono w reżimie komunistycznym, ukazane w nim mechanizmy, nieustanne zderzanie się jednostki z systemem i narzucanymi przez niego wartościami, pozostają aktualne od lat. Czy jednak o wolność zawsze trzeba walczyć?

Czas trwania spektaklu: 80 minut

Obsada

Edyta Łukaszewska

Produkcja

Reżyseria: Cezi Studniak
Scenografia: Michał Hrisulidis
Kostiumy: Magda Hasiak
Muzyka: Krzysztof „Wiki” Nowikow
Ruch Sceniczny: Ewelina Adamska-Porczyk
Projekcje Video: Maksymilian Ławrynowicz
Inspicjent: Hanna Kujawiak

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl