Polska, ludzie, czas. Sytuacja społeczna kobiet w czasach Adama Mickiewicza

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

1

Muzeum Pana Tadeuszaa zaprasza na niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych.

Edukatorzy współpracujący z Muzeum Pana Tadeusza oprowadzą zwiedzających po wybranych częściach wystaw stałych muzeum – opowiedzą o niezwykłych postaciach, dramatycznych wydarzeniach i najciekawszych eksponatach. Przytaczając anegdoty i przedstawiając ich kontekst historyczny, stworzą barwną opowieść o Polsce od końca XVIII wieku do czasów II wojny światowej.

wstęp: 1 zł (w ramach biletu do muzeum)
czas trwania: 45 minut

26 maja 2018 (niedziela), godz. 12.00
Katarzyna Wielka, Salomea Słowacka, Celina Szymanowska. Sytuacja społeczna kobiet w czasach Adama Mickiewicza
prowadzenie: Jakub Gronowski

Jak wyglądała sytuacja kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej czasów Adama Mickiewicza? Poprzez biografie takich postaci jak Katarzyna Wielka, Salomea Słowacka i Celina Szymanowska przyjrzymy się pozycji społecznej kobiet u schyłku XVIII i na początku XIX wieku. Ich życiorysy pozwolą nam ukazać jej zniuansowanie, a także różnice wynikające z odmiennego statusu ekonomicznego, przynależności do określonych grup społecznych oraz pochodzenia.

Jakub Gronowski – z wykształcenia historyk sztuki, jego zainteresowania oscylują wokół malarstwa, myśli filozoficznej oraz historii społecznej XIX i XX wieku, w tym ewolucji kulturowego pojmowania płci oraz roli i pozycji artysty w społeczeństwie.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl