Polska - moja ojczyzna

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Projekt edukacyjny Polska - moja ojczyzna, skierowany do zorganizowanych grup szkolnych, zawita do Pałacu Kultury Zagłębia 9 listopada o godzinie 11:30. Na koncert obowiązują wcześniejsze zapisy. Koncert przeznaczony jest dla szkół podstawowych, klasy I-VI. Wstęp wolny.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest nie tylko okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Jednym z najważniejszych elementów pielęgnowania i tworzenia historii jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i młodzieży, budowanie tożsamożci i poczucia wspólnoty narodowej. Polska - moja ojczyzna to doskonałe uzupełnienie zbliżającego się Dnia Niepodległości, które przybliży młodym Polakom taniec w kraju na przestrzeni dziejów. Koncert odbędzie się w ramach projektu Niepodległa.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.palac.art.pl