Po „Zmianie ustawienia”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Spotkanie stanowić będzie swoiste odsłonięcie punktu wyjścia tegorocznego kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Jego zasadniczym tematem będzie prezentacja projektu i książki „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku” (Warszawa 2020) oraz wynikających z trzyletniego projektu konkluzji i inspiracji, które rozwijane będą w ramach spotkań. Zaprezentowane zostaną także koncepcja i metody tworzenia Wirtualnego Muzeum Inscenizacji oraz już zrealizowane w jego ramach rekonstrukcje. Tegoroczny program OUP jest zaproszeniem do dyskusji nad jego najważniejszymi filarami: scenografią oraz pracą nad przywróceniem możliwości kontaktu z przedstawieniami historycznymi.

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl