PLACEMAKING - TWORZYMY PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Przed nami kolejne warsztaty organizowane w ramach projektu "Trampolina do kultury". Tym razem zajmiemy się zagadnieniem placemakingu. To świetna okazja, by poznać model projektowania przestrzeni miejskich w oparciu o wiedzę i preferencje mieszkańców i zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać miasto. Placemaking to wieloaspektowe podejście do projektowania przestrzeni publicznych, które czerpie z inspiracji i potencjału społeczności lokalnej. Bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. edukację, odpoczynek, kulturę. Przykładem takiej przestrzeni w tkance miejskiej mogą być publiczne biblioteki. Dzisiejsze biblioteki to nie tylko magazyny księgozbioru. To również miejsca pracy, spotkań, warsztatów, odpoczynku dla różnych grup odbiorców - dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów. Poprzez projekty wnętrz, odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, mogą stanowić miejsce spędzania czasu indywidualnie oraz w grupie aktywizując sąsiedztwo. Aspekt tworzenia takich przestrzeni zostanie zaprezentowany przez biuro Piasek Michalski Architekci.

W ramach warsztatów uczestnicy zainspirowani nagradzanymi realizacjami biura Piasek Michalski Architekci, będą mieli okazję zaprojektować wnętrze jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

4 listopada - wykład, omówienie zadania warsztatowego - spotkanie w Bibliotece Grafit we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8
7 listopada - warsztaty w CRZ Krzywy Komin

Zapis obowiązuje na cały cykl warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty są częścią programu pracowni Kultura Przestzreni Miejskiej. Zajęcia poświęcone są zrozumieniu przestrzeni miejskiej jako miejsca zaistnienia zjawisk 
kulturalnych, a także poszczególnych elementów, które się na nią składają. Działanie w dużej
 mierze wykorzystuje przestrzeń lokalną osiedla Nadodrze, dzięki czemu nie tylko przyczynia się 
do lepszego zrozumienia przez mieszkańców miejsca ich zamieszkania, ale również stwarza 
potencjał do poprawy jakości przestrzeni osiedlowej i rewitalizacji poprzez kulturę.

Wszystkie prace powstałe w ramach projektu "Trampolina do kultury" pozostają w posiadania Fundacji OPEN MIND. Będziecie mieli okazję zobaczyć efekty swojej pracy podczas grudniowej wystawy podsumowującej projekt w CRZ Krzywy Komin.

Projekt „Trampolina do kultury” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Link do zapisów: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/placemaking-tworzymy-przyjazna-przestzren-miejska/

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.krzywykomin.pl