Piotr Bąk - rysunek

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Piotr Bąk - rysunek
Wernisaż na FB: 6 kwietnia 2021, 17.00
Wystawa do: 26 kwietnia

Urodził się w Żywcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom z medalem otrzymał w 2001 roku w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych u prof. Jerzego Wuttke. W 2010 uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2018 uzyskał habilitację. Od 2004 roku pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku i Malarstwa na kierunku wzornictwo u prof. Jana Dubiela. Od roku 2015 prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych. Prowadził również zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz Studium Rysunku i Grafiki w MOK w Jastrzębiu-Zdroju. Jest autorem licznych projektów i ich realizacji w technice rysunkowej i malarskiej. Jest współautorem wielu polichromii, m.in. w kościołach w Czarnym Dunajcu, Woszczycach, Kędzierzynie-Koźlu. Wziął udział wokoło 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz zrealizował 21 pokazów indywidualnych. Brał udział w kilkunastu plenerach i wystawach poplenerowych oraz licznych konkursach i wystawach pokonkursowych.