Pigmalion

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Łzawa historia o dziewczynie z ludu wykształconej przez szlachetnego profesora na prawdziwą burżujkę? Nic z tych rzeczy. W „Pigmalionie” kryje się coś ważniejszego i ciekawszego. To raczej opowieść o treningu, który musi przejść każdy z nas, aby móc uczestniczyć w kulturze. O umiejętnościach, które musimy nabyć, aby zasłużyć na szacunek. Wojtek Ziemilski bierze z „Pigmaliona” George’a Bernarda Shawa główny motyw, wywraca go na lewą stronę
i buduje wokół niego szczególne zdarzenie performatywne. To nie do końca teatr, bardziej próba wciągnięcia widza w sytuację spotkania, podczas którego przekazujemy sobie nie tyle wiedzę, ile emocjonalne doświadczenie. Reżyser wyjaśnia: „To ćwiczenie z empatii ekstremalnej.
Wczuwamy się w kogoś innego. Nie w postać, ale w jego sposób funkcjonowania w świecie, poruszania się wśród innych, budowania więzi”.

„Pigmalion” w reżyserii Ziemilskiego to część projektu „My, mieszczanie”. Nic więc dziwnego, że gdzieś w tle mamy tutaj ślady Bildung, absolutnie centralnej dla tradycji mieszczańskiej idei wychowania poprzez wtajemniczenie w kulturę. „My, mieszczanie” to wspólny projekt Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Komuny// Warszawa. Kuratorem projektu jest Tomasz Plata.

Obsada

Rozalia Mierzicka

Produkcja

Reżyseria: Wojtek Ziemilski

Scenografia, współpraca reżyserska, wideo: Wojtek Pustoła

Światło: Karolina Gębska

Współpraca dramaturgiczna / Kurator projektu "My mieszczanie": Tomasz Plata

Konsultacja: Sebastian Świąder

Produkcja: Centrum Kultury w Poznaniu

Koprodukcja: Komuna// Warszawa

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl