Pieśni Czasu Moru / ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Czy w XVI wieku myślano o końcu świata? Na to pytanie odpowie Monodia Polska i Adam Strug.

Początek XVI wieku to czasy kryzysu i przemian. Europejska duchowość, zarówno katolicka, jak i protestancka, była naznaczona poczuciem niepewności. W polskich kancjonałach zachowały się wyjątkowe utwory jedno- i wielogłosowe manifestujące apokaliptyczne nastroje ludzi pierwszej połowy XVI stulecia.

Jest to muzyka wykonywana rzadko lub wcale. Tymczasem w rzeczywistości są to dzieła niezwykle interesujące, zarówno pod względem muzycznym, poetyckim, jak historycznym.

Wyboru staropolskich utworów o końcu świata dokonał zespół Monodia Polska oraz Adam Strug – śpiewacy tradycyjni, którzy od lat z sukcesami wykonują polską muzykę dawną i są dobrze znani publiczności festiwalu Nowe Epifanie. W programie usłyszymy staropolskie pieśni o zarazie i o sądzie ostatecznym.

Program koncertu:

Pieśń a prośba do boga wszechmogącego o wybawienie czasu skarania powietrza morowego
Inc.: Wszechmogący Boże ojcze miłościwy
druk: Mateusz Siebeneicher, Kraków 1558 (Kancjonał Zamoyskich)

Pieśń o sądnym dniu
Inc.: Jezus Chrystus krol nawyższy
drukowane w:
druk: Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie, dawniejsze i nowe…, Królewiec 1559

Pieśń czasu moru
Inc.: Jezu Christe nazarański
druk: Mateusz Siebeneicher, Kraków 1558 (Kancjonał Zamoyskich)

Pieśń o dniu sądnym
Inc.: Weselmy się chrześcijani
druk: Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie, dawniejsze i nowe…, Królewiec 1559

Obsada

Adam Strug i Monodia Polska

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl