Pierwsze Kroki z Illustratorem

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy osoby chcące zapoznać się z edycją i tworzeniem grafiki wektorowej na dwudniowe darmowe szkolenie z programu Adobe Illustrator!

 

Poprzez zaproponowane w trakcie szkolenia ćwiczenia i zadania uczestnicy poznają interfejs, narzędzia, opcje, sposób działania oraz ogromne możliwości programu. Nauczą się m.in. jak tworzyć plakaty, znaki firmowe, a także ilustracje.

Uczestnicy warsztatów na zakończenie otrzymają certyfikaty.

 

Tematy i zagadnienia poruszane w trakcie trwania zajęć:

  • Wprowadzenie do obsługi programu Illustrator
  • Techniki zaznaczania ilustracji
  • Tworzenie ilustracji z wykorzystaniem kształtów
  • Tworzenie ilustracji przy użyciu narzędzi do rysowania
  • Kolor
  • Tekst
  • Gradienty, przejścia i wzorki
  • Pędzel (edycja narzędzia, tworzenie pędzla artystycznego)
  • Efekty i style graficzne

 

Ponadto omawiać będziemy liczne zagadnienia związane z projektowaniem, między innymi takie jak kompozycja i jej rodzaje, typografia, ilustracja, hierarchia, czytelność, synteza, estetyka. Każdy z tematów zostanie również przeanalizowany podczas różnych ćwiczeń. Wszystko to ma na celu przygotowanie uczestników warsztatów do umiejętności rozpoznawania i samodzielnego projektowania różnych form graficznych przy użyciu programu Illustrator.

 

Więcej informacji i zapisy: http://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/pierwsze-kroki-z-illustratorem/

 

Szkolenie jest częścią programu "trampoliny do kultury". Projekt „Trampolina do kultury” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl