Paweł Starzec. Miejsca użyteczności publicznej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

7

Historia jest ugodą wewnątrz danej społeczności obejmującą sposób, w jaki dana społeczność pamięta wydarzenia mające miejsce w przeszłości. Potrzeba konstruowania i opierania się o uregulowaną historię w celu wykreślania współczesnego porządku jest dodatkowym dowodem na jej szczególną rolę. Grupa ludzi o identycznym postrzeganiu minionych zdarzeń formuje zbiorową świadomość.

Naród, jako grupa etniczna posiadająca zorganizowane państwo, wśród swoich cech konstytutywnych zawiera współdzielenie tożsamych historycznych i kulturowych uwarunkowań. Kultura danej społeczności opiera się o współprzeżywaną historię, przyjmując kształt ustalonego porządku faktów.

Użyteczność publiczna to według polskiej definicji ustawowej bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Miejsca użyteczności publicznej to dokument o przepisywaniu na nowo historii w Bośni i Hercegowinie.

Jak mówi powiedzenie, pisanie historii jest domeną zwycięzców.

Paweł Starzec – fotograf, socjolog, dziennikarz i pracownik edukacji. Autor realizacji dokumentalnych, skoncentrowany na zagadnieniach powiązań między przestrzeniami i ich kontekstem i znaczeniem, oraz wizualizowania szerszych procesów i zjawisk przez ich peryferia. Socjolog wizualny, skupiający się na polu współczesnych ikonografii, wizualnej pamięci zbiorowej i narracji wizualnych. Twórca szeregu programów edukacji artystycznej, wykładowca i nauczyciel, współzałożyciel fundacji Papier Bije Kamień i kolektywu twórców Azimuth Press. Student Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (Ph. D.), oraz Institutu Tvůrčí Fotografie FPF SU w Opawie (McA).

Projekt wystawy: Martyna Wyrzykowska
Współpraca: galeria Miejsce przy Miejscu 14

Wernisaż: 17 maja 2019 (piątek), godz. 19.00
Dwa oprowadzania autorskie:
- 18 maja (sobota), godz. 16.00
- 16 czerwca (niedziela), godz. 13:00

Godziny otwarcia: środa-piątek: 14.00-18.00, sobota-niedziela: 12.00-18.00

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com