Pan Tadeusz

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Niezwykle udana adaptacja epopei narodowej Adama Mickiewicza.
Lekturowy postrach uczniów zamienił Andrzej Wajda w barwne kino akcji ze znakomitą panoramą szlacheckich typów: prostackich, pieniaczych, prymitywnych, skorych do bitki i wypitki – ale też wobec realnego zagrożenia zdolnych do czynów heroicznych. Nie byłoby to możliwe bez plejady najświetniejszych polskich aktorów, znakomitych zdjęć Pawła Edelmana i nie mniej znakomitej muzyki Wojciecha Kilara.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl