Otwarty Dzień Działkowy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

✽✽✽✽✽✽✽✽ Otwarty Dzień Działkowy ✽✽✽✽✽✽✽✽
w ramach Wspólnego Weekendu "Naprzód Działki" i "Bujna Warszawa"

📍 Ogrody "Nowe" przy ul. Juliana Kulskiego 7
26.09.21 - godz. 15:00 - 18:00
26 września w niedzielę zapraszamy serdecznie entuzjastów ogrodów działkowych i wszystkich, którzy są ich ciekawi na Otwarty Dzień Działkowy w Ogrodach „Nowe”✽.
Prezentacja dotychczasowych działań w ramach programu “Naprzód Działki” będzie pretekstem do spotkania na świeżym powietrzu w sercu mokotowskiego ogrodu działkowego.
✽✽✽✽✽✽✽✽
W programie:
🍄 Premiera zina✽ „Działkowanie” - wydanego własnym nakładem pisma.
Zin “Działkowanie” jest unikatową gazetką stworzoną nie tylko przez działkowców i działkowiczki, ale również osoby, którym ogródki działkowe są bliskie. Przez ponad pół roku pomysłodawca projektu, artysta Alek Grzybek zbierał działkowe wspomnienia, patenty i obrazki, które oglądać będzie można w formie obiektu - papierowej publikacji.
Autorzy i autorki zaproszeni do udziału w projekcie przygotowali plansze w jednakowym formacie. Poza rozmiarem, każda z 40-stu stron jest jednak zupełnie inna. Wśród kolaży znajdziemy ręcznie pisane historie, rysunki, archiwalne zdjęcia, czy wydruki z komputera. Forma zina wydobywa bogactwo ikonosfery działek i społeczności, którą udało się wciągnąć Grzybkowi do “działkowania”. Wybór bohaterów w różnym wieku, o różnych historiach i poglądach sprawia, że gazetka prawie mimochodem pokazuje wspólnotowy potencjał ogrodów działkowych. Papierowy zeszyt jest śladem spotkania w szacunku i różnorodności.
Autorem projektu “Działkowanie” jest Alek Grzybek. Zin stanowi część pracy magisterskiej powstałej na kierunku Sztuki Społeczne Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikację wydrukowaną w limitowanym nakładzie będzie można otrzymać w ramach uroczystej premiery. Spotkaniu towarzyszyć będzie również wystawa wszystkich oryginalnych prac, które w formie kopii znalazły się w zeszycie.
✽ ZIN - rodzaj nieprofesjonalnego pisma tworzonego przez osobę bądź grupę osób – miłośników jakiegoś tematu, skierowane do osób podzielających owe zainteresowania. Ziny wydawane są własnym nakładem, zazwyczaj dystrybuowane są w obiegu niezależnym i w niewielkiej ilości (od kilku do kilkuset egzemplarzy)
------
🍄 "Odnowa"
Otwarcie międzypokoleniowego ogrodu społecznościowego „Odnowa” założonego we współpracy z działkowcami z Ogrodu „Nowe” i przy wsparciu programu „Bujna Warszawa” oraz Centrum Łowicka. Chcemy, by ogród był otwartą dla mieszkańców Warszawy przestrzenią rozwijania ogrodniczych pasji w duchu odpowiedzialności ekologicznej, dawał okazję do wymiany doświadczeń, nie tylko ogrodniczych, oraz po prostu do przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu we wspólnym gronie.
✽ Ogrody “Nowe” przy ul. Kulskiego to ogród działkowy o niezwykłej historii. Powstał w latach 80. ubiegłego wieku jako oddolna inicjatywa okolicznych mieszkańców, którzy sami wytyczyli jego granice, a dziś opiekuje się nim Urząd Dzielnicy Mokotów. Społeczność działkowa zrzeszona jest w prężnie działającym stowarzyszeniu, dzięki któremu powstaje tam ogród społecznościowy. W niedzielę odbędzie się oficjalne otwarcie przestrzeni.
_______________________________________________________
Wydarzenie jest częścią programu „Naprzód Działki", realizowanego przez SAM Rozkwit na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Ogrody "Nowe"
_______________________________________________________
Partnerzy wydarzenia:
Sztuki Społeczne IKP Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Łowicka

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com