Oprowadzanie po wystawie stałej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

7

Serdecznie zapraszamy na cykl oprowadzań po stałych ekspozycjach Muzeum Śląskiego. Co sobotę (wyłączając 29.12 i 9.02) o godz. 14.00 w tajemnice jednej z sześciu wystaw wprowadzają nasi kuratorzy.

Harmonogram oprowadzań:

30.03.2019 / Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego regionu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumslaskie.pl