ONLINE | „Wieczór współczesnej pantomimy”. Zespół międzynarodowy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

XX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu
Podróż poprzez różnorodność form współczesnego teatru pantomimy w Europie. Dzięki artystom z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch, tegoroczna edycja Festiwalu ukaże niejednoznaczne, interesujące i poruszające oblicze pięknej sztuki świadomego milczenia.
Organizator: Warszawskie Centrum Pantomimy, Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Bartłomiej Ostapczuk
Dofinansowano ze środków m.st. Warszawa oraz MKiDN

Spektakle będzie można obejrzeć na trzy sposoby:
- na miejscu w Promie Kultury
- biletowany streaming na żywo
- po zakończeniu transmisji płatny dostęp online
________________________________________________

Spektakl pomyślany jako konfrontacja różnych technik, stylów i form w teatrze pantomimy. Do udziału w prezentacjach zostają zaproszeni artyści pochodzący z różnych miejsc na świecie, którzy prezentują krótkie formy teatralne

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl