ODPUST NA MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

12

W dniu 15 sierpnia 2019 r., zapraszamy do Muzeum Wsi Lubelskiej na Odpust z okazji święta Matki Boskiej Zielnej. Jest on przywołaniem tradycji dawnych odpustów we wsiach i miasteczkach. Miejscem uroczystości odpustowych będzie muzealny zespół sakralny i rynek muzealnego miasteczka w pobliżu kościoła z Matczyna. W tej części rynku rozstawione zostaną kramy odpustowe ze współczesnymi pamiątkami, rękodziełem, zabawkami, słodyczami i produktami spożywczymi, wśród których nie zabraknie popularnych szczypek.

Obok współczesnych produktów pojawi się stragan z zabytkowym towarem odpustowym ze zbiorów Muzeum – dewocjonalia, ozdoby, zabawki drewniane lub z metalu.

Nabożeństwo z okazji święta Matki Boskiej Zielnej odbędzie się w drewnianym kościele z Matczyna o godzinie 16:00. Podczas nabożeństwa odbędzie się uroczysta procesja, będzie można także poświęcić bukiety zrobione z kłosów zbóż, owoców i ziół.

W ramach wydarzenia Odpust na Matki Boskiej Zielnej w godz. 12:00-16:00 odbędą się pokazy z cyklu

Jak to się dawniej robiło:

- wyrób bukietów zielnych
- poszywanie dachu słomą – prezentacja na modelu (zagroda z Urzędowa)

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie skansen.lublin.pl