Odkryte/zakryte. Prześwity i inne obrazy o ikonie Pawła Wyborskiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

18

W piątek, 14 stycznia o godzinie 18.00, zapraszamy Państwa do Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu na pierwszy w 2022 roku wernisaż - "Odkryte/zakryte. Prześwity i inne obrazy o ikonie Pawła Wyborskiego". Podczas wernisażu z koncertem kolęd prawosławnych wystąpi chór Cantores Graudentes.

Na wydarzenie obowiązuje wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek, które będzie można odebrać w Kasie Muzeum (ul. Wodna 3/5) od wtorku 11 stycznia 2022 r., w godzinach pracy instytucji.

Wystawa „Odkryte/zakryte. Prześwity i inne obrazy o ikonie Pawła Wyborskiego” przybliża fenomen funkcjonowania ikony w kulturze wizualnej. Jej estetyka staje się bezpośrednim źródłem inspiracji związanego z Gdańskiem malarza, a jego twórczość przestrzenią artystycznej polemiki, gry konwencją, będąca przemyślaną strategią artystyczną, jak i drogą wiodącą poza dwuwymiarową płaszczyznę obrazu. Malarstwo Pawła Wyborskiego odnosi się do tego, co w ikonie nieuchwytne, niewidoczne, przy jednoczesnym zaakcentowaniu jej materialnej wartości, wyrażonej w tkance malarskiej. Poprzez przesłonięcie pewnych elementów wizerunku, artysta wydobywa jego esencję. To malarska opowieść o osobliwym braku, który budząc tęsknotę, odkrywa dodatkowe sensy. To także złożona narracja o duchowości, jak i materii – w równym stopniu abstrakcyjna, co konkretna, choć transparentna w swej istocie. Jak zauważył sam artysta: „Osobliwą esencją ikony jest jej okienność albo inaczej: prześwitywalność. Cecha ta implikuje naprowadzanie spojrzenia i jego kadrowanie, a jednocześnie odsłanianie i zasłanianie czegoś, ku czemu prowadzi. W okienności jest zatem zawarty prześwit. Bo ikona sama w sobie zawsze jest prześwitem”.

www.facebook.com/PawelWyborskiArt
Instagram: pawelwyborski_art

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.grudziadz.pl