OBLICZA JAPOŃSKIEGO KINA: Ludzie z żelaza, czyli japoński filmowy cyberpunk

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Zapraszamy na kolejną prelekcję z cyklu pt. „Oblicza japońskiego kina”. Spotkanie poprowadzi Dawid Głownia.

Wirtualna rzeczywistość, wszechwładza ponadnarodowych korporacji, informacja jako najwyższa wartość, zacieranie granic między człowiekiem i maszyną, dystopijne wizje przyszłości, hasło „high tech, low life” – to podstawowe skojarzenia z literackim i filmowym cyberpunkiem. Przynajmniej na Zachodzie. Filmy, które przyjęło określać się mianem japońskiego cyberpunku, znacząco odbiegają od modelu cyberpunku zainicjowanego w USA w latach 80. XX wieku przez Williama Gibsona. To właśnie im poświęcone zostanie czwarte spotkanie z cyklu „Oblicza japońskiego kina”.

W pierwszej części prelekcji nakreślona zostanie charakterystyka zachodniego cyberpunku, która posłuży za punkt odniesienia dla omówienia specyfiki japońskiego filmowego cyberpunku. W drugiej wyjaśnione zostanie pojęcie „japońskiego cyberpunku” i wskazane zostaną jego charakterystyczne cechy – koncentracja na motywie zacierania granic miedzy człowiekiem i maszyną, umieszczanie akcji w postprzemysłowych przestrzeniach, sensoryczny atak na widzów i prezentowanie im groteskowych wizji drastycznych metamorfoz ludzkiego ciała przez inwazję technologii. W ostatniej – najdłuższej – części prelekcji omówione zostaną najważniejsze filmy zaliczane do japońskiego cyberpunku, czemu towarzyszyć będzie prezentacja sylwetek ich twórców. Bezdyskusyjną gwiazdą wieczoru będzie Shinya Tsukamoto – twórca kultowego filmu „Tetsuo: Człowiek z żelaza”, uznawanego za kluczową pozycję z nurtu japońskiego filmowego cyberpunku.

Podczas spotkania tradycyjnie już nie zabraknie fragmentów filmowych. Lojalnie uprzedzamy jednak, że japoński cyberpunk to kino dla widzów o mocnych nerwach i otwartych na eksperymentalną narrację.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
„Oblicza japońskiego kina” to cykl comiesięcznych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu kinematografii Japonii, łączących w sobie formułę prelekcji wzbogaconej o fragmenty filmowe i dyskusji z publicznością.

Dawid Głownia – doktor nauk o sztuce UJ i doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, badacz kina japońskiego. Autor książki „Sześć widoków na kinematografię japońską: Kulturowe, społeczne i instytucjonalne konteksty kina” i kilkunastu artykułów naukowych poświęconych popkulturze.

Wydarzenie na Facebooku >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Cykl organizowany we współpracy pomiędzy Dolnośląską Biblioteką i Stowarzyszeniem Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl