Niewinne

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Polska, grudzień roku 1945. W szpitalu Francuskiego Czerwonego Krzyża zjawia się zakonnica z pobliskiego klasztoru, prosząc o pomoc dla jednej z sióstr. Ubłagana przez nią młoda lekarka udaje się do klasztoru i odkrywa, że po zbiorowych gwałtach rosyjskich żołnierzy kilka zakonnic zaszło w ciążę - właśnie zbliża się termin rozwiązania…
"Niewinne" to film oskarżycielski. To film o świecie, w którym kobiety stają się łupem pijanych żołdaków na równi z zegarkami, pierzynami, kurami i świniami. Ale też film o totalitaryzmie. O zakonnej rzeczywistości, w której kobiety kastruje się z cielesności, woli i osobowości i w której Reguła i Posłuszeństwo stoją ponad Człowieczeństwem. To także film o materializmie i o duchowości - i o tym, że niezależnie od wyznawanego światopoglądu można spotkać się w pół drogi między niezwykle od siebie odległymi światami.
Znakomite aktorstwo Agaty Buzek, Agaty Kuleszy i młodziutkiej francuskiej aktorki Lou de Laâge.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl