Nauka

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Rodzice uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej pomagają dzieciom odrobić zadanie domowe: zinterpretować i nauczyć się na pamięć wiersza Juliana Tuwima pt. "Nauka".

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl