Narodowe Śpiewanie w Łodzi

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Siedem chórów z różnych miast Polski wystąpi w Filharmonii Łódzkiej na koncercie w ramach projektu Akademia Chóralna. Jego cel to upowszechnienie śpiewania jako sposobu spędzania czasu wolnego i formy uprawiania sztuki, dostępnej dla każdego. Uroczysty koncert w Filharmonii Łódzkiej jest finałem Narodowego Śpiewania - cyklu 14 koncertów w 14 polskich filharmoniach. Łódzki koncert poprowadzi Andrzej Kosendiak, pomysłodawca Ogólnopolskiego
Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”, prowadzonego od 2006 roku. Zadyryguje też Jan Krutul, dyrygent i manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, oraz Krzysztof Dudzik. Zagrają muzycy Orkiestry Filharmonii Łódzkiej i orkiestra dęta ZSM w Rudzie Śląskiej.

Wykonawcy:

Andrzej Kosendiak – dyrygent
Jan Krutul – dyrygent
muzycy Orkiestry Symfonicznej FŁ
Chóry Projektu Akademia Chóralna:
Chór dziecięcy SP nr 5 w Zgierzu (kierownictwo art. – Małgorzata Ciechańska), Chór Bemolek SP nr 41 w Łodzi (kierownictwo art. – Katarzyna Sawiak), Zgierski Chór Młodzieżowy (kierownictwo art. – Małgorzata Ciechańska), Chór Animato SP im. Jana Pawła II w Łazach (kierownictwo art. – Olivia Kaczyńska), Chór Gaudeo Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach (kierownictwo art. – Maria Skrobol), Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach (kierownictwo art. – Bożena Magdalena Mrózek), Chór „Bonus” Publicznej SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Piekoszowie (kierownictwo art. – Maria Wiech)

Orkiestra dęta ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej (dyrygent – Krzysztof Dudzik)

W programie koncertu m.in.: piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego, fragmenty suity na chór dziecięcy Jana Krutula „Zagrajmy w muzykę” („Bębenek”, „Gwiazdozbiory”, „Piłka”, „Zimowy song”) oraz piosenki z filmów i bajek dla dzieci w opracowaniu Pawła Stuczyńskiego („Witajcie w naszej bajce”, „Wy nie wiecie a ja wiem”, „Kaczka dziwaczka”, „Miś uszatek”)

Kurator Regionu Łódzkiego – Maria Hubluk-Kaszuba

Koncert sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2018-2022

Organizator koncertu: NARODOWE CENTRUM KULTURY

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie filharmonia.lodz.pl