Nadanie imienia Jerzego Jarzyńskiego Pracowni Plastycznej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Uroczystość połączona z wernisażem prac artysty