Muzyka ruchem malowana

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza na koncert, podczas którego zaprezentowana zostanie dyplomowa interpretacja ruchowa studentki III roku studiów I stopnia: Małgorzaty Burzyńskiej. Ponadto publiczność obejrzy interpretacje ruchowe utworów muzycznych, improwizacje fortepianowe, miniatury rytmiczno-aktorskie oraz choreografie autorstwa pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Koncert odbędzie się 28 lutego (piątek) o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Wejściówki w cenie 5 zł do nabycia w kasie biletowej AM.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.amuz.lodz.pl