Muzyka i drogowskazy historii w Polskiej Drodze do Wolności

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zadanie pod nazwą "Muzyka i drogowskazy historii w Polskiej Drodze do Wolności" to cykl wydarzeń mających na celu uhonorowanie ważnych w polskiej historii wydarzeń i postaci przez pryzmat piękna muzyki i słowa. Dotyczyć będzie następujących wydarzeń: 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Na zadanie złożą się 3 koncerty, które zorganizowane w środowisku beneficjentów, stanowić będzie realizację idei "muzyki pod strzechy". Umożliwi odbiorcom kontakt z różnorodnym repertuarem wykonanym przez wspaniałych artystów oraz na poznanie przesłań płynących z tekstów wybitnych
Polaków. Celem zadania jest także kształtowanie gustu muzycznego, kreowanie dobrych praktyk w obcowaniu z kulturą wysoką oraz propagowanie patriotyzmu. Koncerty nie będą biletowane.
1. Pierwszy koncert pod tytułem roboczym " Gloria Vitae -Totus Tuus" będzie poświęcony 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II z udziałem Jacka Wójcickiego.
2. Drugi koncert pn. "Bogu i Ojczyźnie". Do udziału w koncercie został zaproszony Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Jacek Wójcicki,, Orkiestra Symfoniczna im. . K. Namysłowskiego w Zamościu. Składać się będzie z 2 części:
- pierwsza część poświęcona 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej
- druga część poświęcona św. Janowi Pawłowi II
Cały koncert będzie swego rodzaju widowiskiem - połączeniem muzyki, słowa.
3. Koncert pn. " Chopin w drodze do Poturzyna" z udziałem pianisty Szymona Nehringa odbędzie się w kościele Matki Bożej Pocieszenia

 

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.gloria-vitae.pl