Muzyczny portret Michała Bergsona. Muzyka u Uphagena.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny koncert z cyklu "Muzyka u Uphagena"! Tym razem podczas recitalu w dawnym Pałacu Ślubów zapoznamy się z muzycznym portretem Michała Bergsona. Jego twórczość zaprezentuje zespół "Polish Piano Trio" w składzie: * Robert Kwiatkowski - skrzypce * Błażej Goliński - wiolonczela * Dominika Glapiak - fortepian Michał Bergson (1820-1898) Ten polski pianista, kompozytor i pedagog urodził się w Warszawie w roku 1820, większość życia jednak spędził za granicą. w wieku lat 20 wyjechał na studia muzyczne do Paryża. Później działał głównie we Włoszech i Szwajcarii. W roku 1863 został profesorem a następnie dyrektorem konserwatorium w Genewie. Będąc niemalże rówieśnikiem wielkiego Fryderyka Chopina pozostawał z pewnością pod wpływem zauroczenia i podziwu dla jego twórczości. Niektórzy recenzenci niemieccy zarzucali Bergsonowi wręcz „niewolnicze naśladownictwo” Chopina. Czy jednak doszło do spotkania obu muzyków? Co do tego pewności mieć nie można. Muzyka Bergsona, jak i sylwetka samego kompozytora z rzadka pojawiają się na estradach w Polsce. Za sprawą Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdański wiolonczelista Błażej Goliński realizuje cykl koncertów prezentujących postać kompozytora oraz jego twórczość kameralną i solową. Koncert jak zawsze o 18:00 w dawnym Pałacu Ślubów przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. Koncert realizowany jest w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opiekę artystyczną nad cyklem "Muzyka u Uphagena" sprawuje i autorskie słowo o muzyce prezentuje pianistka Dominika Glapiak. Organizatorami i gospodarzami koncertów jest Fundacja RC, Dom Sąsiedzki w Pałacu oraz Fundacja Hanseatica. Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2019.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer.