Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Wystawa stała

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

UWAGA: Bilet kupiony na daną godzinę upoważnia do wstępu do muzeum od godziny, na którą został kupiony bilet do pół godziny przed zamknięciem w danym dniu muzeum.*

MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

Muzeum X Pawilonu mieści się w autentycznym budynku dziewiętnastowiecznego magazynu mundurowego Koszar Aleksandrowskich, a następnie więzienia śledczego. Ekspozycje muzealne dokumentują dzieje wybudowanej z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu Powstania Listopadowego Cytadeli Warszawskiej oraz przybliżają sylwetki więźniów politycznych z lat 1835-1915, czyli w okresie, kiedy Warszawa znajdowała się pod berłem Romanowów.

Odwiedzający muzeum Goście mają sposobność obejrzeć zachowane wnętrza z epoki (korytarze, cele z różnych okresów, salę śledczą oraz pomieszczenie dla oczekujących na przesłuchanie), realia wykonane przez polskich zesłańców na Syberii, a także unikatową kolekcję obrazów i szkiców historycznych jednego z więźniów X Pawilonu artysty malarza Aleksandra Sochaczewskiego (1843-1923) dokumentujących życie zesłanych uczestników Insurekcji 1863 roku. Artysta przebywał na Syberii przez dwadzieścia lat i wszystko co namalował oraz naszkicował widział, bądź przeżywał osobiście. Wystawa Jego prac została gruntownie odnowiona i zaaranżowana od nowa, m. in. dzięki wykorzystaniu środków multimedialnych.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej!

WIĘŹNIOWIE X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

Zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych ukazuje na tle dziejów obiektu historię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce zaborów poprzez przedstawienie sylwetek więzionych tu osób oraz wydarzeń i organizacji, w których działali, poczynając od spisków niepodległościowych z lat 1830-tych aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. Składają się na nią akta carskich władz represyjnych: dokumenty więzienne, śledcze i sądowe, prasa i druki ulotne poszczególnych organizacji, fotografie czołowych więźniów, pozostałe po nich pamiątki osobiste, realia i dzieła sztuki oraz cele imienne wielu więzionych tu wybitnych Polaków. X Pawilon jako miejsce, w którym rozstrzygały się losy wielu późniejszych katorżników i zesłańców, eksponuje również martyrologię Polaków na Syberii w epoce zaborów, ukazaną m.in. w kolekcji prac malarza – sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, także więźnia X Pawilonu.
Z ww. ekspozycją związane jest również otoczenie X Pawilonu – dawny dziedziniec więzienny będący miejscem spacerów aresztantów, droga straceń i Brama Straceń, przez którą wyprowadzano skazańców na miejsce egzekucji, oraz dwa upamiętnione miejsca kaźni: na stokach nad Wisłą miejsce egzekucji działaczy polskiego ruchu robotniczego, zwłaszcza uczestników rewolucji 1905-1907 r. wraz z symbolicznym cmentarzem straconych, oraz leżące na południe od Cytadeli miejsce egzekucji powstańców styczniowych, m.in. członków Rządu Narodowego z R. Trauguttem na czele.

CELA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W X PAWILONIE

Ukazuje fragment biografii J. Piłsudskiego wiążący się z X Pawilonem: jego pobyt tutaj, kiedy jako czołowy przywódca PPS i redaktor „Robotnika” został tu osadzony wraz z żoną Marią 18 IV 1900 po wykryciu drukarni tego pisma w jego ówczesnym mieszkaniu w Łodzi. Dokumenty i fotografie ilustrują jego aresztowanie, pobyt w X Pawilonie, przebieg śledztwa, okoliczności związane z symulowaniem przezeń choroby psychicznej w celu wydostania się stąd, wreszcie przewiezienie go 15 XII t.r. na „leczenie” do szpitala w Petersburgu i udaną stamtąd ucieczkę 14 V 1901.

WAŻNE INFORMACJE:

* Muzeum czynne od środy do soboty w godzinach 10:00 - 17:00.
W niedzielę muzeum jest czynne w godzinach 9:00 - 16:00.
W poniedziałki i we wtorki muzeum jest zamknięte, w czwartki zaś obowiązuje wstęp wolny.
Ostatnie wejście do muzeum możliwe jest na pół godziny przed jego zamknięciem.

Pozostałe oddziały MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI:

● Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26

Położone w samym centrum Warszawy więzienie śledcze, popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy której znajdowała się brama wjazdowa) zostało zbudowane w latach 1830-1836 według projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego.

Więzieni byli tu ludzie wywodzący się z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Obok wybitnych polityków, wojskowych, uczonych, artystów, księży, literatów, członków różnych organizacji konspiracyjnych przebywały tu również osoby zatrzymane w ulicznych łapankach.

● Mauzoleum Walki i Męczeństwa, al. Szucha 25

Nie zachowała się niestety szczegółowa dokumentacja dotycząca Mauzoleum Walki i Męczeństwa w okresie od 1946 do 1990 roku, nie żyją też ludzie zaangażowani w tworzenie tego muzeum, z konieczności więc nasza wiedza jest ograniczona. Uchwała rządu z 25 lipca 1946 stanowiła, że dawny areszt gestapo na Szucha ma być zachowany w stanie nienaruszonym, jako miejsce martyrologii i świadectwo męki oraz bohaterstwa Polaków. Pomieszczenia te udostępniono zwiedzającym 1 września 1947 roku. Była to samodzielna placówka podległa Ministerstwu Kultury i Sztuki., potem Początkowo eksponowano tylko zachowane wnętrza, w takim stanie, jaki pozostawili po sobie Niemcy (m. in. wyrwane drzwi od cel i kraty więzienne).

BILETY:
Bilet normalny - 10 zł
Bilet ulgowy - 5 zł
Bilet wspólny normalny do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa - 20 zł
Bilet wspólny ulgowy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa - 10 zł
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 1 zł

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl