Muzealne Środy dla Seniorów

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

2

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW - kwiecień 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAĆWINGOWIE. ZAPOMNIANI WOJOWNICY - SPOTKANIE NA WYSTAWIE

25 kwietnia 2018 r., godz. 11.00, Ratusz (Rynek Kościuszki 10)

Wystawa "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" prezentuje w oparciu o materiały źródłowe i znaleziska archeologiczne zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów. Pierwsza wzmianka o Jaćwingach pochodzi z 944 r., natomiast rok 1283 r. jest datą ostatecznej klęski Jaćwieży. Kilkaset lat istnienia tej zmilitaryzowanej społeczności zapisało się na kartach historii licznymi najazdami i pustoszeniem okolicznych ziem. Jaćwingowie fascynują zawodowych historyków i pasjonatów. Ich historia, wierzenia i obyczaje są pełne zagadek i niewyjaśnionych tajemnic.

Zapraszamy na spotkanie z Jaćwingami na wystawie przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja przedstawia historię Jaćwieży w świetle najnowszych odkryć archeologicznych i ustaleń historyków. więcej o wystawie

Czas trwania: 60 min.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com