Muza & Witold Skrzypek / Mechanizm Chimery: Gang Ludzi Kotów / rysunek i malarstwo

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

 

Witold Skrzypek (urodzony w 01.04.1972 roku w Chorzowie) – doktor sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Ukończył katowicką filię Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie oraz w latach 1995/96 w École des Beaux-Arts w Saint-Étienne (Francja). W latach 1995/96 Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Przez wiele lat współpracował
ze Śląską Wyższą Szkołą Informatyczno-Medyczną w Chorzowie, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika kanclerza do spraw promocji uczelni oraz dziekana Wydziału Grafiki i Informatyki. Obecnie jako nauczyciel akademicki jest związany z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

2006 – 2015 Koordynator kierunku grafika SWSIM
2007 – 2015 Pełnomocnik Kanclerza SWSIM do spraw promocji uczelni
2006 – 2015 Opiekun koła naukowego dotyczącego kształcenia w zakresie projektowania grafiki
trójwymiarowej
2015/2016 Dziekan Wydziału Grafiki i Informatyki SWSIM
od roku akademickiego 2016/2017 do nadal nauczyciel akademicki: Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach

Autor serii artykułów dla branży przemysłowej oraz uczestnik konferencji dotyczących projektowania m.in. dla Porta KMI (ostatnia publikacja dotycząca projektowania budownictwa pasywnego, a w szczególności projektowania drzwi pasywnych; ostatnia konferencja poświęcona ekologicznym trendom w budownictwie i wyposażeniu wnętrz na Politechnice Gdańskiej – temat wykładu „W zgodzie z przyrodą – budownictwo”; do nadal Konsultant ds. możliwości wzorniczych nowej linii technologicznej w projekcie Technoporta; ostatni wykład dotyczący projektu Technoporta m.in.; Politechnika Śląska. Współudział w opracowaniu koncepcji wirtualnej przestrzeni wystawienniczo – promocyjnej dla Porta KMI. Ponadto współudział w opracowaniu interfejsów graficznych oprogramowania oraz obudowy dla urządzeń firmy Bombardier.

Wystawy zbiorowe:

„Szkicownik” – wystawa szkicowników inspirowanych obrazem „Świat Krystyny”, zrealizowanych przez 100 uczestników projektu „Świat w obrazie” w 100. rocznicę urodzin Andrew Wyetha (1917-2017) – 3 wystawy w kraju i 1 w Ostrawie.

2019 – wystawa zbiorowa w Związku Polskich Artystów Plastyków

Wystawy indywidualne:

2017 – Muzeum Historii Katowic o. Etnologii Miasta: „Rozmowy Oniryczne”,
2019 – Muzeum Historii Katowic o. Teatralno-Filmowy „ Szafa Pani Twardowskiej”

Realizacje:

Autor ilustracji oraz opracowań graficznych dla wielu książek, między innymi: „Architektura
przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku”, „Powstania śląskie 1919, 1920, 1921”, „Baśniowa
Matematyka” oraz innych publikacji, często traktujących o historii Śląska i jego spuściźnie
kulturowej. W 1999 roku otrzymał wyróżnienie za najlepsze opracowanie, pod względem
identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych dla Europejskich Dni Kultury na Górnym
Śląsku (wystawa: Paryż, Luwr). Projektował materiały honoracyjne dla instytucji naukowych,
w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach czy
Polskiej Akademii Nauk. W ramach współpracy z rozmaitymi podmiotami ze świata nauki
i biznesu projektował elementy komunikacji wizualnej i graficzne rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego między innymi dla takich firm, jak: Bombardier, Pollena, Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego „Remag”, PrINŻ S.A. Holding. Jego wieloletnia współpraca
z Planetarium Śląskim zaowocowała serią plakatów promujących, których projekty współtworzyli studenci pracujący pod jego kierunkiem w Pracowni Multimediów i Projektowania 3D.