Mono Jam Session - Funk&Jazz

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Funk&Jazz Jam Session w Mono Kitchen
Podczas jam session usłyszycie kompozycje autorskie, standardy jazzowe i funkowe. Przede wszystkim indywidualna, niepowtarzalna energia. Każdy jam to nowa, niepowtarzalna przygoda muzyczna. Obecni na sesji muzycy.
Zapraszamy wokalistów, instrumentalistów do wspólnego grania.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com