Młody Mesjasz

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Maria i Józef postanawiają wrócić z Egiptu do Nazaretu. Nie wiedzą, że syn Heroda Wielkiego, który po śmierci ojca zaczął sprawować tyrańskie rządy w Judei, nakazał rzymskim żołnierzom odnaleźć i zabić siedmioletniego Jezusa.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl