Mistrzowskie koncerty kameralne / Dni Mieczysława Wajnberga

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Program
Mieczysław Wajnberg – Sonata na skrzypce i fortepian op. 12 nr 1

Dmitrij Szostakowicz – Sonata „Niedokończona” na skrzypce i fortepian (1945)

Mieczysław Wajnberg –
IV Sonata na skrzypce i fortepian op. 39
Sonata na 2 skrzypiec op. 69
Rapsodia na tematy mołdawskie op. 47 nr 1

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.nospr.org.pl